προμελέτη προσχέδια


Το πρώτο στάδιο κάθε έργου είναι η αρχιτεκτονική προμελέτη, κατά την όποια καταγράφονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα του κάθε έργου και που σε μεγάλο βαθμό, καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ερευνούμε τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, τους όρους δόμησης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στην όποια ανήκει, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ιδιοκτητών με σκοπό να ετοιμαστούν σχεδιαστικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές και αισθητικές πτυχές κάθε έργου. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν βασικά συστατικά της φιλοσοφίας των μελετών μας.

Η μελέτη εναλλακτικών σεναρίων ή προτάσεων παρουσιάζεται στους πελάτες και σε τρισδιάστατη μορφή με στόχο οι ίδιοι να αποκτήσουν σφαιρική άποψη της πρότασης, να κατανοήσουν την μορφολογία, τον σχεδιασμό και την λειτουργικότητα των χώρων και να επιλέξουν αυτό που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις προσωπικές τους ανάγκες.

< πίσω