οριστική μελέτη


Στο στάδιο αυτό συντονίζονται όλοι οι απαραίτητοι συνεργάτες μελετητές (πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, τοπογράφους, κ.α.) με στόχο τον πλήρη συγχρονισμό και την ασφαλή και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης.

Ταυτόχρονα, ετοιμάζουμε ολοκληρωμένη σειρά σχεδίων που πληρούν όλες τις επιστημονικές και νομοθετικές προδιαγραφές για την έκδοση της αδείας δόμησης, από το αρμόδιο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης.

< πίσω