μελέτη εφαρμογής


Η μελέτη εφαρμογής και τα κατασκευαστικά σχέδια γίνονται πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και κατά την διάρκεια της, όταν ζητηθούν. Ο αρχιτέκτονας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συμβούλους του έργου, ετοιμάζει πλήρη σειρά κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και σχέδια λεπτομερειών, με βάση σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού και κατασκευής.

Προτεραιότητα μας είναι η χρήση σύγχρονων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και μεθόδων κατασκευής όπως και η αποφυγή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ασαφειών κατά την κατασκευή του έργου.

< πίσω