Έκδοση αδείων δόμησης


Η άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια) είναι απαραίτητη για την έναρξη και την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Σύμφωνα με τον Ν4030/11 η άδεια δόμησης χωρίζεται σε δύο φάσεις: στην έγκριση δόμησης και στην άδεια δόμησης.

Η έγκριση δόμησης είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, και επιτρέπει σε συνέχεια την έκδοση άδειας δόμησης. Η έγκριση δόμησης δεν επιτρέπει το ξεκίνημα της κατασκευής. Ισχύει για ένα χρόνο, κατά το οποίο θα πρέπει να υποβληθούν τα λεπτομερή σχέδια της οριστικής μελέτης.

Η άδεια δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που την συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την συγκρότηση των απαραίτητων δικαιολογητικών (μελέτες, έγγραφα κα), την έκδοση διαφορών εγκρίσεων και την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για την έκδοση αδειών δόμησης.
Το κόστος μιας οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του κτιρίου, αλλά και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών όπου περιλαμβάνει: τις αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση των μελετών (προμελέτη και οριστική μελέτη), την επίβλεψη και τις εισφορές προς το δημόσιο και τρίτους φορείς.

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε το κόστος για την έκδοση οικοδομικής άδειας επικοινωνήστε μαζί μας, δώστε μας τα χαρακτηριστικά του έργου που σας ενδιαφέρει και θα σας αποστείλουμε οικονομική προσφορά και περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας.

< πίσω