ειδικές μελέτες


Στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής, εάν ζητηθεί από τον πελάτη ή η φύση του έργου το απαιτεί, γίνονται, από τους μηχανικούς του γραφείου μας ή από επαγγελματίες συνεργάτες, ειδικές μελέτες όπως μελέτη εσωτερικής διακόσμησης, κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών για την ακίνητη επίπλωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, μελέτη φωτισμού, μελέτη ακουστικής, έξυπνων αυτοματισμών κ.α.

< πίσω