πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκων”


Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο με πόρους της Ε.Ε. πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και ταυτόχρονα προσδίδοντάς του υπεραξία.
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Οι εργασίες για τις οποίες μπορεί κάποιος να χρηματοδοτηθεί:
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου
• Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
• Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός κάποιων ειδικών περιπτώσεων.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Το γραφείο μας, με τους έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες που έχουν εις βάθος γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των ακολουθούμενων βημάτων, αναλαμβάνει τόσο τις εργασίες αναβάθμισης της κατοικίας σας με εξειδικευμένα συνεργεία και ποιοτικά υλικά, όσο και την ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και επαφών με τους αρμόδιους φορείς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” και τις προσφορές μας.

< πίσω