ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων


Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων είναι αυτή που δίνει τη λύση για την εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης και ψύξης και τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης μέσα σε αυτό.
Η αλλαγή του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης δεν αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα της εξοικονόμησης. Η βέλτιστη εξοικονόμηση επιτυγχάνεται με παράλληλη αναβάθμιση του κελύφους και χρήση ΑΠΕ (ηλιοθερμία, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά).

Οι βασικές επεμβάσεις που προτείνουμε για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι :
• Κατασκευή εξωτερικής ή εσωτερικής θερμομόνωσης
• Θερμομόνωση στέγης ή δώματος
• Στεγάνωση στέγης ή δώματος
• Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης
• Εγκατάσταση συστημάτων ηλιοθερμίας
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
• Αυτοματισμοί, λαμπτίρες LED και άλλα

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή όλων των απαραιτήτων επεμβάσεων, για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο σας. Η επιλογή της μεθόδου και των υλικών ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τα προβλήματα του κάθε κτιρίου.

Επωφεληθείτε από την ένταξή σας στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” για την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου σας.

< πίσω