βιομηχανικός σχεδιασμός


Στο στάδιο της μελέτης διακόσμησης και διαρρύθμισης, εάν ζητηθεί από τον πελάτη ή η φύση του έργου το απαιτεί, γίνονται, από τους μηχανικούς του γραφείου μας ή από επαγγελματίες συνεργάτες, ειδικές μελέτες όπως κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών για την ακίνητη επίπλωση των χώρων (object design), μελέτη φωτισμού, μελέτη ακουστικής κα.

< πίσω