διαχείριση συντήρηση κτιρίων


Παρέχουμε υπηρεσίες (after sale) διαχείρισης και συντήρησης είτε των έργων που έχουμε κατασκευάσει είτε γενικά κάθε οικοδομικού έργου, σε τακτική ή περιστασιακή πρόσκληση του πελάτη, για γενικές οικοδομικές και μικροοικοδομικές εργασίες, επισκευές κα.

< πίσω