έκδοση ειδικών αδειών


Σε πολλές περιπτώσεις, όταν επιθυμείται ανακαίνιση ή/και αλλαγή στην διαμόρφωση, διακόσμηση και χρήση υπαρχόντων χώρων, απαιτείται έκδοση ειδικών αδειών.
Το γραφείο μας εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ένα μεγάλο φάσμα ειδικών αδειών, που μπορεί να χρειαστεί κανείς για την λειτουργία διαφόρων επαγγελματικών χώρων και την εκτέλεση εργασιών σε υφιστάμενα κτίρια, όπως

Άδεια λειτουργίας
Σε αρκετές περιπτώσεις αδειοδότησης επιχειρήσεων όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, παντοπωλεία, ψιλικά, αρτοποιία, φαρμακεία κτλ), συνεργεία αυτοκίνητων, χώροι στάθμευσης, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α., απαιτείται η συνδρομή μηχανικού κυρίως για την μελέτη του χώρου βάση των προδιαγραφών, την εμβαδομέτρηση, τον έλεγχο της νομιμότητας αλλά και την εκπόνηση βεβαιώσεων, τεχνικών εκθέσεων, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου αυτές απαιτούνται ανάλογα με τη επιθυμητή δραστηριότητα.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών που ζητούνται από τις σχετικές υπηρεσίες (βεβαίωση κύριας χρήσης, χρήσεις γης κτλ) για λογαριασμό του αιτούντος ή να αναλάβει εξ ολοκλήρου την διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργιάς.

Άδεια αλλαγής χρήσης
Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης απαιτείται όταν αλλάζει η χρήση ενός χώρου π.χ. περίπτωση αλλαγής εμπορικού καταστήματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αναλόγως την περίπτωση υποβάλλονται μελέτες και δικαιολογητικά.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Για πλίθος εργασιών σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια δεν χρειάζεται άδεια δόμησης, αλλά ακολουθείται μία διαφορετική διαδικασία, η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη και απαιτούνται ελάχιστα δικαιολογητικά και εγκρίσεις.

Εργασίες με 48ωρη ενημέρωση στην Υπηρεσία Δόμησης
Μία άλλη κατηγορία εργασιών για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται απλώς έγγραφη ενημέρωση προ 48 ωρών της αρμόδιας πολεοδομίας η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας, δώστε μας τα χαρακτηριστικά του έργου που σας ενδιαφέρει και θα σας αποστείλουμε οικονομική προσφορά για το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που επιθυμείστε.

< πίσω