τοπογραφικές υπηρεσίες


Οι ποιο συνηθισμένες εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος βάση συγκεκριμένων, κατά περίπτωση, προδιαγραφών είναι :
• Έκδοση άδειας δόμησης
• Συμβολαιογραφική πράξη
• Ενστάσεις (σχέδιο πόλης, κτηματολόγιο κτλ)
• Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
• Χαρακτηρισμός έκτασης
• Οικοδομησιμότητα
• Καθορισμός γραμμής αιγιαλού, δάσους κτλ
• Κυκλοφοριακές συνδέσεις

Με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας (δορυφορικό δέκτη GPS, γεωδαιτικός σταθμός laser) έμπειροι συνεργάτες μας πραγματοποιούν αποτυπώσεις σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, εντός και εκτός σχεδίου, αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών, κατατμήσεις, οριοθετήσεις και χαράξεις οικοπέδων, χαράξεις τεχνικών έργων κα.

< πίσω