τακτοποίηση αυθαιρέτων


Με τη δημοσίευση του νόμου 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης –Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” στις 8 Αυγούστου 2013 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.
Με τον Ν. 4178/13, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να τακτοποιήσουν για 30 έτη η να νομιμοποιήσουν τις παραβάσεις στα ακίνητά τους, που έχουν ολοκληρωθεί προ τις 28.07.2011.
Επιπλέον, ο νέος νόμος δίνει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν το 50% του συνολικού προστίμου που πρέπει να καταβληθεί, σε περίπτωση που αποφασίσουν να επενδύσουν στην αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης ή στην δομική ενίσχυση της ιδιοκτησίας τους.

Πρέπει λοιπόν να προχωρήσετε στη διαδικασία υπαγωγής του αυθαιρέτου σας στο νόμο 4178/13 στις παρακάτω περιπτώσεις:
• αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια
• αν έχετε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας
• αν έχετε κατασκευάσει χώρους που δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας (αποθήκες, barbeque, κλειστούς χώρους στάθμευσης)
• αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα ορόφου με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας και έχουν προκύψει αλλαγές στα εγκεκριμένα μηχανολογικά σχέδια της οικοδομικής άδειας.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία ένταξης του αυθαίρετου ακινήτου σας στο νέο νόμο Ν4178/2013 καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς της δήλωσης υπαγωγής του αυθαιρέτου σας κατά τις διατάξεις του Ν4014/2011 στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4178/2013.

Καλέστε μας για δωρεάν επίσκεψη στον χώρο σας και εκτίμηση του προστίμου για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών.

< πίσω