προώθηση ανάπτυξη ακινήτων


Η αξιολόγηση αυτοτελών ακινήτων ή επενδυτικών σχεδίων – real estate evaluation – βασίζεται σε εκτενή έρευνα και μελέτη πολεοδομικών, νομικών και πραγματικών δεδομένων. Αφού συνυπολογίσουμε κριτήρια όπως η τοποθεσία, η ποιότητα και ο χρόνος κατασκευής, η αρχιτεκτονική επίλυση αλλά και η παρούσα κατάσταση του ακινήτου, συντάσσουμε έκθεση καταλληλότητας του ακινήτου ή βιωσιμότητας της επενδυτικής πρότασης.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων, όπως και προώθησης και διαφήμισης ακινήτων για την πώληση/ενοικίασή τους. Η δραστηριοποίηση στον αττικό χώρο και όχι μόνο, μας επιτρέπουν να έχουμε πολύ καλή εικόνα της αγοράς real estate.

< πίσω