έλεγχος ακινήτων


Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει όλους τους ανά περίπτωση απαιτούμενους ελέγχους, που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, το ακίνητο που θα αγοράσετε θα είναι από όλες τις απόψεις «εντάξει». Προφανώς, απαιτούνται άλλοι έλεγχοι για οικόπεδα και άλλοι για υφιστάμενα κτίσματα.

Αγορά οικοπέδων
• Έρευνα και εκτίμηση οικοπέδων
• Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
• Έλεγχος επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης
• Έλεγχος ύπαρξης αυθαίρετης δόμησης
• Έλεγχος λοιπών ισχυόντων δεδομένων και περιορισμών ανά περίπτωση

Στην περίπτωση που αγοράσετε οικόπεδο και θέλετε να κατασκευάσετε κάποιο κτίσμα, μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού την καλύτερη λύση για εσάς, που θα είναι λειτουργική και οικονομική, αλλά και πολύ υψηλού επιπέδου αισθητικής (δείτε εδώ τις αντίστοιχες υπηρεσίες μας).

Αγορά κτίσματος
• Έλεγχος δεδομένων οικοπέδου – αγροτεμαχίου
• Τεχνικός έλεγχος κατασκευής
• Έλεγχος ύπαρξης αυθαίρετης δόμησης
• Εκτίμηση ποιότητας της φέρουσας δομής του κτιρίου
• Εκτίμηση κατάστασης τεχνικού εξοπλισμού
• Έλεγχος δυνατότητας επέκτασης κτιρίου
• Έλεγχος λοιπών ισχυόντων δεδομένων και περιορισμών ανά περίπτωση

Στα πλαίσια της τεχνικής αναβάθμισης ή και της ανακαίνισης υφιστάμενου κτίσματος μπορούμε να παρέχουμε όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για εσάς (δείτε εδώ ενδεικτικά τις υπηρεσίες ανακαίνισης).

< πίσω