πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης


Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο απαραίτητο σε κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση του ακινήτου σας, για ένταξη στο πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ’ οίκον” και για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Το πιστοποιητικό αποτυπώνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου ενώ ταυτόχρονα το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης των ακινήτων σας και εκδίδεται από συνεργάτες του γραφείου μας, πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έκδοση ΠΕΑ και τις προσφορές μας.

< πίσω