ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων


Σύμφωνα με το άρθρου 4 του Ν.3843/2010 για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η Ταυτότητα Κτιρίου η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
• την άδεια δόμησης του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
• τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία,
• το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
• τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,
• το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,
• το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,
• το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,
• το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,
• τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,
• πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Με την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας, που θα χορηγείται με την εγγραφή στην ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν θα χρειάζεται για κάθε μεταβίβαση το πιστοποιητικό πολεοδομικής καθαρότητας, ούτε και το ενεργειακό πιστοποιητικό, εφόσον το ακίνητο προορίζεται για ενοικίαση ή πώληση, όπως συμβαίνει σήμερα.

< πίσω