συμβουλευτικές υπηρεσίες


Μελετώντας επισταμένως την εξέλιξη της νομολογίας στον κατασκευαστικό τομέα, το γραφείο μας παρέχει ένα μεγάλο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστηρίζοντας συμβολαιογραφικές πράξεις, νομικές και πολεοδομικές υποθέσεις.
Επίσης, στα πλαίσια της αγοράς ακίνητων, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξής και διαχείρισης ακινήτων, πάντα σε συνεργασία με νομικούς, συμβολαιογραφικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους.

Τυπικές συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες μηχανικού
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Βεβαίωση νομιμότητας
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίων
Υπηρεσίες υποστήριξης συμβολαιογραφικών πράξεων
Τοπογραφικές υπηρεσίες
Φωτορεαλισμός – 3D
Προώθηση και ανάπτυξη ακινήτων
Προαγοραστικός έλεγχος ακινήτων

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας και το κόστος των υπηρεσιών που επιθυμείτε.

< πίσω