υπηρεσίες


Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για υφιστάμενες κατασκευές, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση τους στην Ελλάδα, Ρουμανία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Μελετώντας επισταμένως την εξέλιξη της νομολογίας στον κατασκευαστικό τομέα, το γραφείο μας παρέχει, επίσης, και ένα μεγάλο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστηρίζοντας συμβολαιογραφικές πράξεις, νομικές και πολεοδομικές υποθέσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας.